Werkwijze Geschillencommissie

Bevestiging van ontvangst

U krijgt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw bezwaar van de commissie. Daarin staat binnen welke termijn de commissie uw klacht behandelt.

 

Onderzoekt de commissie uw bezwaar?

Lever een zo compleet mogelijk dossier aan. De Geschillencommissie kijkt eerst of zij voldoende informatie heeft. De commissie wint anders extra informatie in. De behandeltermijn kan dan met zes weken verlengd worden.

 

Wat kan de commissie besluiten?

• uw bezwaar is gegrond = u hebt gelijk gekregen
• uw bezwaar is ongegrond = u hebt geen gelijk gekregen
• uw bezwaar is aangehouden = de commissie heeft meer informatie nodig om een uitspraak te doen en bespreekt uw klacht in de volgende vergadering opnieuw
• uw bezwaar is niet ontvankelijk = de woningcorporatie heeft uw klacht nog niet behandeld. Daarom kan de Geschillencommissie geen uitspraak doen.
• uw bezwaar is niet in behandeling genomen = de klacht is tussentijds opgelost

Bezwaar over Woning in Zicht of een woningcorporatie

Gaat uw bezwaar over Woning in Zicht of een van de aangesloten woningcorporaties? Dan kan de Geschillencommissie een aanbeveling aan het bestuur van de woningcorporatie of Woning in Zicht geven. De commissie stuurt deze aanbeveling binnen vier weken na haar vergadering.

Is de commissie het eens met uw klacht? Dan kan de commissie inhoudelijke aanwijzingen voor de oplossing geven.

Het bestuur besluit binnen twee weken over de aanbeveling van de commissie. Het is niet verplicht om deze aanbeveling over te nemen. Wijkt het bestuur hiervan af? Dan licht het bestuur dat toe. U ontvangt een brief over het bestuursbesluit. Een kopie gaat naar de commissie.

 

Bezwaar tegen besluit van urgentiecommissie

Maakt u bezwaar tegen een besluit van de urgentiecommissie? Dan doet de Geschillencommissie een bindende uitspraak. Dat betekent dat de urgentiecommissie niet kan afwijken van deze uitspraak.

Binnen twee weken na haar bijeenkomst stuurt de Geschillencommissie de uitspraak aan de urgentiecommissie.

Advies over beleid

De commissie kan op basis van uw klacht – eventueel in combinatie met andere klachten – adviseren over het beleid van Woning in Zicht en aangesloten woningcorporaties. De commissie adviseert op verzoek of uit zichzelf.

 

Hoe lang duurt de behandeling van uw bezwaar?

De commissie rondt de hele behandeling van uw klacht binnen zes weken af. Soms verlengt de commissie deze periode met maximaal zes weken. U ontvangt hierover dan een brief waarin de redenen voor de verlenging staan.

 

Bezwaar intrekken?

Heeft uw corporatie uw klacht toch opgelost? Nog voordat de bijeenkomst met de Geschillencommissie plaatsvindt? Laat u dit dan aan de Geschillencommissie weten. Dan haalt de commissie uw klacht van de agenda.

Bezwaar indienen

Voldoet u aan alle criteria, dan kunt u hier uw bezwaar bij ons indienen.

Aanvullende vragen?

U kunt altijd direct contact opnemen via de contactbutton.