Wanneer kunt u een bezwaar indienen?

Een klacht over een woningcorporatie of Woning in Zicht meldt u altijd eerst in bij desbetreffende organisatie. Heeft u binnen vier weken geen reactie ontvangen op de klacht, of is de klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u binnen de termijn van 6 weken een bezwaar indienen bij de Geschillencommissie.

Een bezwaar over een afwijzing urgentie of extra inschrijfduur kunt u indienen binnen 6 weken nadat u het bericht met het besluit heeft ontvangen.  

Let op: Er zijn nooit kosten verbonden aan het indienen van een bezwaar. Als u hulp inschakelt om een bezwaaar in te dienen, vergoeden we de kosten niet.

Uw klacht nog niet eerder ingediend?

Is uw klacht nog niet ingediend bij de betreffende corporatie, of dient u de klacht gelijktijdig in bij betreffende corporatie én de Geschillencommissie?

Dan wordt in deze gevallen niet in behandeling genomen door de Geschillencommissie.

Waarover kunt u een bezwaar indienen bij de Geschillencommissie?

Woningtoewijzing

l

De inschrijving bij Woning in Zicht

n

Over de klachtenafhandeling door de aangesloten woningcorporaties Casade, Leystromen, Tiwos, TBV Wonen, WonenBreburg (Tilburg). Let op: over MVGM, Mooiland, Woonzorg en WonenBreburg Breda kunt u geen klacht indienen bij de Geschillencommissie.

w

Over het handelen van Woning in Zicht

Afwijzing urgentie (termijn van insturen klacht is 6 weken na besluit Urgentiecommissie)

Afwijzing extra inschrijfduur (termijn van insturen klacht is 6 weken na besluit)

Wanneer behandelt de commissie uw bezwaar niet?

De commissie bekijkt eerst of zij uw bezwaar wel behandelt. Soms ziet zij ervan af.

Behandelt de commissie uw bezwaar niet? Dan ontvangt u hierover een e-mailbericht met toelichting.
Kunt u bij een andere instantie uw bezwaar indienen? Dan meldt de commissie u dat.

R

Huurprijs

U klaagt over de hoogte van de huurprijs of een voorstel om die te verhogen.

R

Onjuiste procedure

U heeft de klacht niet eerst bij de betreffende organisatie gemeld en een schikking is goed mogelijk.

R

Huurcommissie

De huurcommissie behandelt de klacht.

R

Servicekostenvergoeding

U klaagt over de hoogte van de servicekostenvergoeding.

R

Urgentie

De urgentiecommissie heeft uw aanvraag nog niet behandeld. 

R

Rechter

Een rechter behandelt de klacht.

R

Advocaat

Een advocaat behandelt de klacht.

R

Deurwaarder

Een deurwaarder behandelt de klacht.

Bezwaar indienen

Voldoet u aan alle criteria, dan kunt u hier uw bezwaar bij ons indienen.

Aanvullende vragen?

U kunt altijd direct contact opnemen via de contactbutton.