Spelregels Geschillencommissie

Bevestiging van ontvangst

U krijgt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw bezwaar van de commissie. Daarin staat binnen welke termijn de commissie uw geschil behandelt.

Onderzoekt de commissie uw geschil?

Lever een zo compleet mogelijk dossier aan. De Geschillencommissie kijkt eerst of zij voldoende informatie heeft. De commissie wint anders extra informatie in. De behandeltermijn kan dan met zes weken verlengd worden.

Wat kan de commissie besluiten?

  • uw geschil is gegrond = u hebt gelijk gekregen
  • uw geschil is ongegrond = u hebt geen gelijk gekregen
  • uw geschil is aangehouden = de commissie heeft meer informatie nodig om een uitspraak te doen en bespreekt uw geschil in de volgende vergadering opnieuw
  • uw geschil is niet ontvankelijk = de woningcorporatie heeft uw klacht nog niet behandeld. Daarom kan de Geschillencommissie geen uitspraak doen.
  • uw geschil is niet in behandeling genomen = het geschil is tussentijds opgelost.
  • de Geschillencommissie is geen bestuursorgaan in de zin van artikel 1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Zie uitspraak Rechtbank: ECLI:NL:RBZWB:2021:2949, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, AWB- 20_7065 (rechtspraak.nl)

Geschil over Woning in Zicht of een woningcorporatie

Gaat uw geschil over Woning in Zicht of een van de aangesloten woningcorporaties?
Dan kan de Geschillencommissie een aanbeveling aan het bestuur van de woningcorporatie of Woning in Zicht geven. De commissie stuurt deze aanbeveling binnen vier weken na haar vergadering.

Is de commissie het eens met uw geschil?
Dan kan de commissie inhoudelijke aanwijzingen voor de oplossing geven.

Het bestuur beslist binnen twee weken over de aanbeveling van de commissie. Het is niet verplicht om deze aanbeveling over te nemen. Wijkt het bestuur hiervan af? Dan licht het bestuur dat toe. U ontvangt een brief over de bestuursbeslissing. Een kopie gaat naar de commissie.

Geschil tegen besluit van urgentiecommissie

Dient u een geschil in tegen een beslissing van de urgentiecommissie?

Dan doet de Geschillencommissie een bindende uitspraak. Dat betekent dat de urgentiecommissie niet kan afwijken van deze uitspraak.

Binnen twee weken na haar bijeenkomst stuurt de Geschillencommissie de uitspraak aan de urgentiecommissie.

Advies over beleid

De commissie kan op basis van uw geschil – eventueel in combinatie met andere geschillen – adviseren over het beleid van Woning in Zicht en aangesloten woningcorporaties. De commissie adviseert op verzoek of uit zichzelf.

Hoe lang duurt de behandeling van uw geschil?

De commissie rondt de hele behandeling van uw geschil binnen zes weken af. Soms verlengt de commissie deze periode met maximaal zes weken. U ontvangt hierover dan een brief waarin de redenen voor de verlenging staan.

Geschil intrekken?

Heeft uw corporatie uw geschil toch opgelost? Nog voordat de bijeenkomst met de Geschillencommissie plaatsvindt? Laat u dit dan aan de Geschillencommissie weten. Dan haalt de commissie uw geschil van de agenda.