Commissieleden

De commissie bestaat uit 3 leden. De zittingstermijn van de leden is 3 jaar. 1 juli van elk jaar is het moment van toe- en aftreden.

Na een zittingstermijn van drie jaar kan een lid herbenoemd worden voor een nieuwe periode van drie jaar.

 

Geschil indienen

Voldoet u aan alle criteria, dan kunt u hier uw geschil bij ons indienen.

Aanvullende vragen?

U kunt altijd direct contact opnemen via de contactbutton.