Rooster van aftreden

De leden van de onafhankelijke Geschillencommissie hebben geen binding met de aangesloten woningcorporaties of Woning in Zicht. De commissie beoordeelt of de woningcorporaties en Woning in Zicht op de juiste manier hebben gehandeld.

De leden van de commissie zijn deskundig op het gebied van woonruimteverdeling en huurrecht. Zij zijn geen van allen werkzaam bij een woningcorporatie of een gemeente in deze regio. Uitspraken van de Geschillencommissie over urgentieaanvragen en extra inschrijfduur zijn bindend.

= zittingstermijn

  • 1 juli van elk jaar is het moment van toe- en aftreden.
  • Na een zittingstermijn van drie jaar kan een lid herbenoemd worden voor een nieuwe periode van drie jaar.
  • 1 juli 2019 treedt de huidige voorzitter af en wordt er een nieuwe voorzitter benoemd.

Bezwaar indienen

Voldoet u aan alle criteria, dan kunt u middels het formulier indienen bezwaar uw bezwaar aan ons toezenden.

Aanvullende vragen?

U kunt altijd direct contact opnemen via de contactbutton.