Hoe werkt het?

  • Een klacht over een woningcorporatie of Woning in Zicht meldt u altijd eerst bij de desbetreffende organisatie.
  • Heeft u binnen 4 weken geen reactie ontvangen op de klacht, of is de klacht niet naar tevredenheid opgelost?
  • Dan kunt u binnen de termijn van 5 weken een geschil indienen bij de Geschillencommissie.

    Let op:
    Er zijn nooit kosten verbonden aan het indienen van een geschil. Als u hulp inschakelt om een geschil in te dienen, vergoeden we de kosten niet.

Waarover kunt u een geschil indienen bij de Geschillencommissie?

Woningtoewijzing

De inschrijving bij Woning in Zicht

Over het handelen van Woning in Zicht

Afwijzing urgentie (termijn van insturen geschil is 5 weken na besluit Urgentiecommissie)

Afwijzing extra inschrijfduur (termijn van insturen geschil is 5 weken na besluit)

Over de klachtenafhandeling door de aangesloten woningcorporaties

Deze corporaties zijn Casade, Leystromen, Tiwos, TBV Wonen, WonenBreburg (Tilburg).

Let op: over MVGM, Mooiland, Woonzorg en WonenBreburg Breda kunt u geen geschil indienen bij de Geschillencommissie.

Belangrijk! Wanneer u uw klacht nog niet eerder heeft ingediend bij uw corporatie, dient u dat eerst te doen. Door op onderstaande logo’s te klikken gaat u naar de klachtenprocedures en -formulieren van de betreffende woningcorporatie.

Uw klacht nog niet eerder ingediend?

Is uw klacht nog niet ingediend bij de betreffende corporatie, of dient u de klacht gelijktijdig in bij betreffende corporatie én de Geschillencommissie?

Dan wordt in deze gevallen het geschil niet in behandeling genomen door de Geschillencommissie.

Wanneer behandelt de commissie uw geschil niet?

De commissie bekijkt eerst of zij uw geschil wel behandelt. Soms ziet zij ervan af.
Behandelt de commissie uw geschil niet? Dan ontvangt u hierover een e-mailbericht met toelichting.
Kunt u bij een andere instantie uw geschil indienen? Dan meldt de commissie u dat.
]

Huurprijs

U klaagt over de hoogte van de huurprijs of een voorstel om die te verhogen.

]

Onjuiste procedure

U heeft de klacht niet eerst bij de betreffende organisatie gemeld en een schikking is goed mogelijk.

]

Huurcommissie

De huurcommissie behandelt uw klacht al.

]

Servicekostenvergoeding

U klaagt over de hoogte van de servicekostenvergoeding.

]

Urgentie

De urgentiecommissie heeft uw aanvraag nog niet behandeld.

]

Rechter

Een rechter behandelt uw geschil al.

]

Advocaat/jurist

Een advocaat behandelt uw geschil al.

]

Deurwaarder

Een deurwaarder behandelt uw geschil al.

De Geschillencommissie is geen bestuursorgaan in de zin van artikel 1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Zie uitspraak Rechtbank: ECLI:NL:RBZWB:2021:2949, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, AWB- 20_7065 (rechtspraak.nl)