Procedure Geschillencommissie

Een klacht over een woningcorporatie of Woning in Zicht meldt u altijd eerst bij de desbetreffende organisatie.
Heeft u binnen vier weken geen reactie ontvangen op de klacht, of is de klacht niet naar tevredenheid opgelost?
Dan kunt u binnen de termijn van 6 weken een bezwaar indienen bij de Geschillencommissie.

Let op: Er zijn nooit kosten verbonden aan het indienen van een bezwaar. Als u hulp inschakelt om een bezwaaar in te dienen, vergoeden we de kosten niet.

Waarover kunt u een bezwaar indienen bij de Geschillencommissie?

Woningtoewijzing

l

De inschrijving bij Woning in Zicht

n

Over de klachtenafhandeling door de aangesloten woningcorporaties

 

 

 

Let op: over MVGM, Mooiland, Woonzorg en WonenBreburg Breda kunt u geen klacht indienen bij de Klachtencommissie.

w

Over het handelen van Woning in Zicht

Afwijzing urgentie (termijn van insturen klacht is 6 weken na besluit)

Afwijzing extra inschrijfduur (termijn van insturen klacht is 6 weken na besluit)

Bezwaar indienen

Voldoet u aan alle criteria, dan kunt u hier uw bezwaar bij ons indienen.

Aanvullende vragen?

U kunt altijd direct contact opnemen via de contactbutton.