Procedure Geschillencommissie

Een klacht over een woningcorporatie of Woning in Zicht meldt u altijd eerst bij de desbetreffende organisatie.
Heeft u binnen 4 weken geen reactie ontvangen op de klacht, of is de klacht niet naar tevredenheid opgelost?
Dan kunt u binnen de termijn van 5 weken een geschil indienen bij de Geschillencommissie.
Let op: Er zijn nooit kosten verbonden aan het indienen van een geschil. Als u hulp inschakelt om een geschil in te dienen, vergoeden we de kosten niet.

Waarover kunt u een geschil indienen bij de Geschillencommissie?

Woningtoewijzing

l

De inschrijving bij Woning in Zicht

w

Over het handelen van Woning in Zicht

Afwijzing urgentie (termijn van insturen geschil is 5 weken na beslissing)

Afwijzing extra inschrijfduur (termijn van insturen geschil is 5 weken na beslissing)

n

Over de klachtenafhandeling door de aangesloten woningcorporaties

Belangrijk! Wanneer u uw klacht nog niet eerder heeft ingediend bij uw corporatie, dient u dat eerst te doen. Door op onderstaande logo’s te klikken gaat u naar de klachtenprocedures en -formulieren van de betreffende woningcorporatie. 

 

Let op: over MVGM, Mooiland, Woonzorg en WonenBreburg Breda kunt u geen geschil indienen bij de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie is geen bestuursorgaan in de zin van artikel 1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Zie uitspraak Rechtbank: ECLI:NL:RBZWB:2021:2949, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, AWB- 20_7065 (rechtspraak.nl)