Geschillencommissie

De leden van de onafhankelijke Geschillencommissie hebben geen binding met de aangesloten woningcorporaties of Woning in Zicht. De commissie beoordeelt of de woningcorporaties en Woning in Zicht op de juiste manier hebben gehandeld.

De leden van de commissie zijn deskundig op het gebied van woonruimteverdeling en huurrecht. Zij zijn geen van allen werkzaam bij een woningcorporatie of een gemeente in deze regio. Uitspraken van de Geschillencommissie over urgentieaanvragen en extra inschrijfduur zijn bindend.

De spelregels voor de commissie zijn vastgelegd in een reglement.

De Geschillencommissie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hoe gaan we om met uw gegevens en hoe beschermen we deze? U leest het in ons privacyreglement.

Wie zijn wij

R

Voorzitter

E. Aerts

R

Lid

I. van de Pol

R

Lid

op voordacht van huurdersorganisaties

H. van Beek

Bezwaar indienen

Voldoet u aan alle criteria, dan kunt u middels het formulier indienen bezwaar uw bezwaar aan ons toezenden.

Aanvullende vragen?

U kunt altijd direct contact opnemen via de contactbutton.