De commissie 

De leden van de onafhankelijke Geschillencommissie hebben geen binding met de aangesloten woningcorporaties of Woning in Zicht of gemeente in de regio. De commissie beoordeelt of de woningcorporaties en Woning in Zicht op de juiste manier hebben gehandeld.

Daarnaast beoordelen zij ook of de Urgentiecommissie de juiste procedure bij uw aanvraag heeft doorlopen of dat uw aanvraag extra inschrijfduur terecht is afgewezen. 

Over geschillen tegen een corporatie of Woning in Zicht brengt de Geschillencommissie een advies uit. Beslissingen over urgentieaanvragen en extra inschrijfduur zijn bindend.

Wie zijn wij

R

Voorzitter

E. Aerts

R

Lid

I. van de Pol

R

Lid

op voordacht van huurdersorganisaties
A. Maas

Commissieleden

De commissie bestaat uit 3 leden. De zittingstermijn van de leden is 3 jaar. 1 juli van elk jaar is het moment van toe- en aftreden. Na een zittingstermijn van drie jaar kan een lid herbenoemd worden voor een nieuwe periode van drie jaar.

Werkwijze commissie

Elke aanvraag moet eerlijk beoordeeld worden. Daarom gelden voor de urgentiecommissie bepaalde spelregels. Die zijn vastgelegd in een reglement.

Reglement

De spelregels voor de commissie zijn vastgelegd in een reglement.

Privacyverklaring

De Geschillencommissie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hoe gaan we om met uw gegevens en hoe beschermen we deze?
U leest het in ons privacyreglement.