Formulier
indienen geschil

Voordat u een geschil indient:

  • Een klacht over een woningcorporatie of Woning in Zicht meldt u altijd eerst bij de desbetreffende organisatie. Heeft u binnen 4 weken hierop geen reactie ontvangen op het geschil of is uw geschil niet naar tevredenheid opgelost?
  • U kunt binnen de termijn van 5 weken een geschil indienen bij de Geschillencommissie.
  • Een geschil tegen de afwijzing van uw urgentieaanvraag of aanvraag extra inschrijfduur kunt u indienen zodra u het besluit heeft ontvangen. U heeft hier 5 weken de tijd voor.

Om het geschil correct in te dienen vult u onderstaand formulier in. Afhankelijk van uw antwoorden worden er in het formulier automatisch aanvullende vragen gesteld.

Indien het formulier niet in volledig ingevuld is, kunnen wij uw geschil helaas niet in behandeling nemen.

De Geschillencommissie is geen bestuursorgaan in de zin van artikel 1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Zie uitspraak Rechtbank: ECLI:NL:RBZWB:2021:2949, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, AWB- 20_7065 (rechtspraak.nl)

Let op: Er zijn nooit kosten verbonden aan het indienen van een geschil. Als u hulp inschakelt om een geschil in te dienen, vergoeden we de kosten niet.