Contact

Heeft u aanvullende vragen voor de Geschillencommissie dan kunt deze via onderstaand formulier aan toezenden.
Inhoudelijke vragen over lopende klachten zijn hierbij niet van toepassing. 

Geschil indienen

Voldoet u aan alle criteria, dan kunt u hier uw geschil bij ons indienen.