Contact

Heeft u aanvullende vragen voor de Geschillencommissie dan kunt deze via onderstaand formulier aan toezenden.
Inhoudelijke vragen over lopende klachten zijn hierbij niet van toepassing. 

Bezwaar indienen

Voldoet u aan alle criteria, dan kunt u middels het formulier indienen bezwaar uw bezwaar aan ons toezenden.