Contact

Heeft u aanvullende vragen voor de Geschillencommissie dan kunt deze via onderstaand formulier aan toezenden.
Inhoudelijke vragen over lopende klachten zijn hierbij niet van toepassing. 

Bezwaar indienen

Voldoet u aan alle criteria, dan kunt u hier uw bezwaar bij ons indienen.