Formulier indienen bezwaar

Een klacht over een woningcorporatie of Woning in Zicht meldt u altijd eerst in bij desbetreffende organisatie.
Heeft u binnen vier weken geen reactie ontvangen op de klacht, of is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost?
Dan kunt u binnen de termijn van 6 weken een bezwaar indienen bij de Geschillencommissie.

U vult hiervoor onderstaand formulier in. Afhankelijk van uw antwoorden worden er in het formulier automatisch aanvullende vragen gesteld. Indien het formulier niet in volledig ingevuld is, kunnen wij uw bezwaar niet in behandeling nemen. 


BEZWAAR

Indien u niet in de gelegenheid bent de aanvraag digitaal aan ons toe te zenden dan kan dit, als uitzondering, per post. Ook hier geldt indien het formulier niet volledig ingevuld is, wordt deze niet in behandeling genomen. 
Geschillencommissie | Postbus 488 | 5000 AL | Tilburg

 

Aanvullende vragen?

U kunt altijd direct contact opnemen via de contactbutton.