Welkom bij de Geschillencommissie
Woningcorporaties regio Midden-Brabant. 

De Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die advies uitbrengt over een bezwaar.
Het bezwaar kan gaan over een woningcorporatie of Woning in Zicht. 

Een bezwaar tegen een besluit van uw corporatie of rond uw urgentieaanvraag?

Een klacht dient u altijd eerst in bij de corporatie of bij Woning in Zicht.
Bent u ontevreden over het antwoord dat u kreeg of hoe u bent behandeld?
Is uw klacht niet op tijd (binnen 4 weken) behandeld?
Of is uw urgentieaanvraag afgewezen en bent u het daar niet mee eens?


Dan kunt u een bezwaar indienen bij de Geschillencommissie.

Uw klacht nog niet eerder ingediend?

Is uw klacht nog niet ingediend bij de betreffende corporatie, of dient u de klacht gelijktijdig in bij betreffende corporatie én de Geschillencommissie?

Let op: Een bezwaar wordt in deze gevallen niet in behandeling genomen door de Geschillencommissie.

Klacht over de huurprijs, achterstallig onderhoud of servicekosten?

In deze situaties meldt u de klacht eerst bij de betreffende woningcorporatie. Lukt het niet om de klacht op te lossen, dan kunt u de klacht indienen bij de Huurcommissie (niet bij de Geschillencommissie).

Contactgegevens Huurcommissie
Postbus 16495 | 2500 BL Den Haag
0800-4887243 | www.huurcommissie.nl

Bezwaar indienen

Voldoet u aan alle criteria, dan kunt u middels het formulier indienen bezwaar uw bezwaar aan ons toezenden.

Aanvullende vragen?

U kunt altijd direct contact opnemen via de contactbutton.