Welkom

Geschillencommissie
Woningcorporaties
regio Midden-Brabant

De Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die advies uitbrengt over een geschil. Het geschil kan gaan over een woningcorporatie, Woning in Zicht, afwijzing van uw urgentieaanvraag of aanvraag extra inschrijfduur. 

Wanneer kunt u een geschil indienen?

  • Een klacht dient u altijd eerst in bij de corporatie of bij Woning in Zicht.
  • Bent u ontevreden over het antwoord dat u heeft ontvangen of over hoe u bent behandeld? Of is uw klacht niet op tijd (binnen 4 weken) behandeld?
  • Of bent u het niet eens met de afwijzing van uw urgentieaanvraag of aanvraag extra inschrijfduur?

Dan kunt u een geschil indienen bij de Geschillencommissie.

Uw geschil wordt dus alleen in behandeling genomen als u de klachtenprocedure bij de corporatie of Woning in Zicht heeft doorlopen. Als dit niet is gebeurd, wordt uw geschil niet in behandeling genomen.

Dit geldt niet voor de afwijzing van uw urgentieaanvraag of aanvraag extra inschrijfduur. Met de beslissing kunt u direct een geschil indienen tegen de afwijzing.

Klacht over de huurprijs, achterstallig onderhoud of servicekosten?

In deze situaties meldt u de klacht eerst bij de betreffende woningcorporatie. Lukt het niet om de klacht op te lossen, dan kunt u een geschil indienen bij de Huurcommissie (niet bij de Geschillencommissie).

De Huurcommissie werkt met een nieuw  klantportaal voor huurder én verhuurders:  MijnHuurcommissie | Huurcommissie helpt | Huurcommissie

Contactgegevens Huurcommissie
Postbus 16495 | 2500 BL Den Haag
0800-4887243 | www.huurcommissie.nl

Niet eens met de uitspraak van de geschillencommissie over uw geschil met de woningcorporatie?

Bent u niet eens met de uitspraak van de geschillencommissie én u blijft ontevreden over uw woningcorporatie, dan kunt u ook de huurcommissie inschakelen. Contactgegevens Huurcommissie zie hierboven.

De geschillencommissie is geen bestuursorgaan.

De Geschillencommissie is geen bestuursorgaan in de zin van artikel 1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Zie uitspraak Raad van State: ECLI:NL:RVS:2023:392, Raad van State, 202104737/1/A3 (rechtspraak.nl))