Welkom bij de Geschillencommissie
Woningcorporaties regio Midden-Brabant. 

De Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die advies uitbrengt over een bezwaar.
Het bezwaar kan gaan over een woningcorporatie of Woning in Zicht. 

Een bezwaar over uw corporatie of uw urgentie-aanvraag?

Een klacht dient u altijd eerst in bij de corporatie of bij Woning in Zicht.
Bent u ontevreden over het antwoord dat u kreeg of hoe u bent behandeld?
Is uw klacht niet op tijd (binnen 4 weken) behandeld?
Of is uw urgentieaanvraag afgewezen en bent u het daar niet mee eens?


Dan kunt u een bezwaar indienen bij de Geschillencommissie.

Uw klacht nog niet eerder ingediend?

Is uw klacht nog niet ingediend bij de betreffende corporatie, of dient u de klacht gelijktijdig in bij betreffende corporatie én de Geschillencommissie?

Let op: Een bezwaar wordt in deze gevallen niet in behandeling genomen door de Geschillencommissie.

Klacht over de huurprijs, achterstallig onderhoud of servicekosten?

In deze situaties meldt u de klacht eerst bij de betreffende woningcorporatie. Lukt het niet om de klacht op te lossen, dan kunt u de klacht indienen bij de Huurcommissie (niet bij de Geschillencommissie).

Contactgegevens Huurcommissie
Postbus 16495 | 2500 BL Den Haag
0800-4887243 | www.huurcommissie.nl

Bezwaar indienen

Voldoet u aan alle criteria, dan kunt u middels het formulier indienen bezwaar uw bezwaar aan ons toezenden.

Aanvullende vragen?

U kunt altijd direct contact opnemen via de contactbutton.