Welkom bij de Geschillencommissie
Woningcorporaties regio Midden-Brabant. 

De Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die advies uitbrengt over een bezwaar.
Het bezwaar kan gaan over een woningcorporatie, Woning in Zicht, afwijzing van uw urgentieaanvraag of aanvraag extra inschrijfduur. 

Een bezwaar indienen

  • Een bezwaar dient u altijd eerst in bij de corporatie of bij Woning in Zicht.

Bent u ontevreden over het antwoord dat u kreeg, hoe u bent behandeld? of is uw klacht niet binnen 4 weken) behandeld?

  • Of bent u het niet eens met de afwijzing van uw urgentieaanvraag of aanvraag extra inschrijfduur?

Dan kunt u een bezwaar indienen bij de Geschillencommissie.

Uw bezwaar nog niet eerder ingediend bij de corporatie of Woning in Zicht?

Uw bezwaar wordt alleen in behandeling genomen als u de klachtenprocedure bij de corporatie of Woning in Zicht heeft doorlopen. Als dit niet is gebeurd, wordt uw klacht niet in behandeling genomen.

 

Dit geldt niet voor de afwijzing van uw urgentieaanvraag of aanvraag extra inschrijfduur. Met het besluit kunt u direcht bezwaar maken tegen de afwijzing.

 

Klacht over de huurprijs, achterstallig onderhoud of servicekosten?

In deze situaties meldt u de klacht eerst bij de betreffende woningcorporatie. Lukt het niet om de klacht op te lossen, dan kunt u de klacht indienen bij de Huurcommissie (niet bij de Geschillencommissie).

Contactgegevens Huurcommissie
Postbus 16495 | 2500 BL Den Haag
0800-4887243 | www.huurcommissie.nl

Bezwaar indienen

Voldoet u aan alle criteria, dan kunt u hier uw bezwaar bij ons indienen.

Aanvullende vragen?

U kunt altijd direct contact opnemen via de contactbutton.