Privacyverklaring

Met uw geschil stuurt u ook persoonsgegevens mee. Wat doen wij met uw gegevens en hoe beschermen wij deze? Deze vragen beantwoorden we in de privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens stuurt u ons?

Wanneer u bij ons een geschil indient, maakt u gegevens bekend. Deze gegevens zijn uw naam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en het e-mailadres en eventuele documenten die u heeft geüpload.

Wanneer u een geschil indient over een afgewezen urgentieaanvraag, vraagt de Geschillencommissie het urgentiedossier op bij de Urgentiecommissie.

Betreft uw geschil een vervallen inschrijving die u wilt laten herstellen, dan maken de gegevens over uw inschrijving (inschrijfdatum, reacties, aangeboden en geweigerde woningen) onderdeel uit van uw geschil.

Wat gebeurt er terwijl u op de website bent?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en het gebruiksgemak te verhogen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het op de juiste wijze kunnen beoordelen van uw geschil. Daarvoor is het noodzakelijk om volledige informatie te hebben over het geschil.

Wat gebeurt er niet met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan anderen. Ook worden uw gegevens niet gebruikt om bezoekersprofielen samen te stellen of voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat betekent: computersystemen of -programma’s zonder tussenkomst van een mens).

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Geschillencommissie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Om welke persoonsgegevens dit gaat, kunt u teruglezen bij de vraag ‘Welke persoonsgegevens stuurt u ons?’.

Worden uw persoonsgegevens met andere partijen gedeeld?

Uw persoonsgegevens delen wij met de organisatie waarover uw geschil gaat. Dit kan Woning in Zicht zijn of een specifieke woningcorporatie. De persoonsgegevens worden gedeeld, om bij de organisatie informatie op te vragen over hoe zij uw geschil hebben behandeld.

Worden uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie gebracht?

Nee, al uw persoonsgegevens blijven binnen de Europese Unie.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens erg serieus. Daarom worden uw persoonsgegevens op meerdere manieren beveiligd.
De persoonsgegevens die u met ons deelt worden verstuurd via een beveiligde verbinding (SSL). U herkent een SSL-verbinding aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL. Daarnaast worden deze gegevens opgeslagen in een systeem die wordt beheerd door een gespecialiseerde ICT-leverancier.
Zij werken met de juiste ISO certificering en zorgen voor passende technologische beveiliging. Als laatste is het systeem waarin uw persoonsgegevens zijn opgeslagen beveiligd met autorisaties. Hierdoor kunnen alleen aangewezen personeelsleden uw gegevens inzien en wijzigingen als dat nodig is.

Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan contact op met ons via het contactformulier.